1. חדו א ( Israel ישראל / אוניברסיטת בר אילן / מדעים מדויקים / מתמטיקה ומדעי המחשב )

  משפטים

 2. ל ( Israel ישראל / אוניברסיטת תל אביב / בריאות הציבור / ע )

 3. ל ( Israel ישראל / אוניברסיטת תל אביב / בריאות הציבור / ע )

 4. ל ( Israel ישראל / אוניברסיטת תל אביב / בריאות הציבור / ע )

 5. ל ( Israel ישראל / אוניברסיטת תל אביב / בריאות הציבור / ע )

 6. dsf ( 11111 / dsfsdfsd / dfdsfds / dsfsd )

 7. 1 ( 1111 / 11 / 1 / 1 )

 8. יסודות חשבונאות ( Israel ישראל / אונברסיטה הפתוחה / כלכלה / דף עזר לבחינה )

  ממן 12

 9. יסודות חשבונאות ( Israel ישראל / אונברסיטה הפתוחה / כלכלה / דף עזר לבחינה )

  ממן 12

 10. יסודות חשבונאות ( Israel ישראל / אונברסיטה הפתוחה / כלכלה / דף עזר לבחינה )

  ממן 12